PRAVNI POGOJI

pravni pogoji za spletno mesto loally.com

Splošne določbe

Podatki upravljalca

AGENCIJA BM, d.o.o.
Triban 6
6000 Koper

Mobi: +386 (0)41 547 104
Mail: info@loally.com

Davčna številka: SI 66348048
Matična številka: 3590984000

Transakcijski račun: SI56 1010 0004 6864 478,
odprt pri Banki Koper.

Spletno mesto

Pravni pogoji so namenjeni uporabnikom spletnega mesta loally.com.

Zakonodaja

Za presojo teh pravnih pogojev se uporablja slovenska zakonodaja. Pravni pogoji so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

Pravna načela

Upravljavec spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo, obdelovanju osebnih podatkov in sklepanju pravnih poslov. Upravljavec ravna pri opravljanju storitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka. Upravljavec spoštuje načelo sorazmernosti in obdeluje ustrezne osebne podatke, ki so po obsegu primerni le glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Upravljavec spoštuje načelo jasnosti in s temi pravnimi pogoji jasno in razumljivo obvešča uporabnike o namenih obdelave osebnih podatkov.

Krajevna veljavnost

Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa in za vse pravne posle, ne glede na sedež uporabnika.

Osebni podatki

Obdelava osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta, naročnikov storitev in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje. Pravni pogoji opredeljujejo obdelavo osebnih podatkov posameznikov, ki so s podjetjem sklenili pogodbo oziroma naročili storitev ali so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe. Ta akt opredeljuje tudi obdelavo osebnih podatkov, za katero ima podlage v zakonu in za katero je podjetje pridobilo pisno privolitev posameznika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Vrste osebnih podatkov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke

 1. ime in priimek uporabnika
 2. elektronski naslov uporabnika
 3. stacionarno telefonsko številko uporabnika
 4. mobilno telefonsko številko uporabnika
 5. druge osebne podatke, za katere ima privolitev ali zakonsko podlago.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec primarno zbira osebne podatke za namene opravljanja storitev, ki jih ponuja. Tako pridobljene osebne podatke hrani v zbirki osebnih podatkov za čas opravljanja dogovorjenih storitev. Podjetje po tem aktu lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbralo iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja lastnih storitev z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (neposredno trženje).

Osebna privolitev posameznika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja lahko upravljavec uporablja le naslednje osebne podatke: osebno ime, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Na podlagi osebne privolitve lahko upravljavec obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev uporabnika, ki je izrecna in praviloma pisna. V primeru, da bi upravljavec nameraval posredovati osebne podatke uporabnikov drugim upravljavcem osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali pogodbenim obdelovalcem, je zavezan obvestiti uporabnika in pred posredovanjem osebnih podatkov pridobiti njegovo pisno privolitev. Obvestilo uporabniku o nameravanem posredovanju osebnih podatkov mora vsebovati informacijo, katere podatke namerava posredovati, kam in za kakšen namen. Stroške obvestila krije upravljavec.

Pravica do izvzetja

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja in to stori z obvestilom preko elektronske pošte. Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.

Profiliranje uporabnikov

Upravljavec lahko profilira uporabnike spletne strani, vendar pri profiliranju uporabnikov ne shranjuje in obdeluje osebnih podatkov uporabnika. Upravljavec oblikuje profile uporabnikov in jih obdeluje v brezosebni obliki za namene statistike in tržnih analiz. Podatki, ki so namenjeni profiliranju uporabnikov so predvsem:

 1. število obiskov te spletne strani,
 2. povprečni čas obiska,
 3. odstotek novih obiskov,
 4. lokacijo obiskov,
 5. število obiskanih spletnih strani in
 6. druge brezosebne podatke, ki so upravljavcu potrebni za uspešno izvajanje svoje spletne dejavnosti.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam, razen če ima za to pisno soglasje uporabnika. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Piškotki

Pri uporabi piškotkov upravljavec ne shranjuje in obdeluje osebnih podatkov uporabnika. Upravljavec ne uporablja elektronskih komunikacijskih omrežij za shranjevanje osebnih podatkov ali pridobitev dostopa do osebnih podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika. Upravljavec tehnično shranjuje podatke in dostopa do njih izključno za namen opravljanja oziroma lajšanja prenosa sporočila prek elektronskega komunikacijskega omrežja ter za zagotovitev storitev v dogovoru z uporabnikom. Upravljavec uporablja piškotke seje z namenom sledljivosti uporabnika med brskanjem po spletni strani. Piškotki seje se izbrišejo iz računalnika uporabnika, ko le-ta zapre brskalnik. Upravljavec uporablja navadne piškotke z namenom sledljivosti uporabnika med brskanjem po spletni strani in z namenom profiliranja uporabnikov spletne strani. Podjetje ima področje piškotkov dodatno posebej urejeno na posebni povezavi.

Avtorske pravice

Avtorske pravice na spletni strani upravljavca

Besedilo teh pravnih pogojev in vse vsebine na spletni strani upravljavca so v lasti upravljavca. Te pravne pogoje in vsebine na spletni strani upravljavca je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Avtorske pravice na storitvi

S spletno storitvijo loally uporabniki prejmejo v posest in upravljanje pravni dokument, ki predstavlja pravne pogoje za spletno stran uporabnika. Pravni dokument je prepovedano distribuirati naprej, ga kopirati z namenom prenosa na druge spletne strani, ki niso navedene v storitvi ali kako drugače posegati v avtorsko pravico upravljavca. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Izjeme od splošnih pravil

Ne glede na splošna pravila določena v teh pravnih pogojih, je vsebine, pri katerih je navedena licenca CC možno kopirati in distribuirati naprej v nekomercialne namene ob pogoju, da se navede spletni naslov upravljavca, iz katerega te vsebine izhajajo oziroma z navedbo storitvene znamke (uporaba logotipa ob prenosu vsebin).

Uporaba spletnega mesta

Kaj je uporaba spletnega mesta?

Uporaba spletnega mesta pomeni:

 1. ogledovanje vsebin na spletni strani,
 2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
 3. naročanje na spletni strani,
 4. uporaba nadzorne plošče,
 5. izbor vsebin in vnašanje vsebin v nadzorni plošči,
 6. vsa druga dejanja, ki se nanašajo na uporabo spletnega mesta.

Odgovornosti uporabnika

Uporabnik je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode namerno ali iz malomarnosti. Uporabnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pravnimi pogoji. Uporabnik je dolžan obvestiti upravljavca o tehničnih motnjah ali nedelovanju storitve, v kolikor motenj ali nedelovanja upravljavec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna. Uporabnik se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko povzročila škodo spletnemu mestu, upravljavcu ali sami storitvi.

Odgovornosti upravljavca

Upravljavec odgovarja za delovanje storitve, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere upravljavec nima vpliva. Upravljavec odgovarja za strokovno ustreznost storitve in informacij, ki jih ponuja, vendar si pridružuje pravico do tehničnih napak, ki jih bo odpravljal v najkrajšem možnem času.

Omejitve odgovornosti upravljavca

Upravljavec ne odgovarja za vsebine morebitnih povezav na tretje strani. Upravljavec ne odgovarja za napake pri vzpostavitvi storitve (vnosu povezave na uporabnikovo spletno stran), ker na vzpostavitev povezave nima vpliva.

Storitev

Ponudba storitve

Spletno mesto ponuja naročilo storitev: najem pravnih pogojev za spletno stran.

Naročilo storitve

Uporabnik naroči storitev preko spletnega obrazca.

Cena storitve

Cena storitve je navedena na spletni strani. Cene na spletni strani ne vključujejo DDV, razen označenih izjem namenjenih lastnikom spletnih strani,ki so fizične osebe. V primeru posebnih akcij ali promocij, se te objavijo na ustreznih mestih. V času akcij ali promocij veljajo akcijske oziroma promocijske cene, ki jih uporabniki izkoristijo z vnosom posebne kode v naročilnico.

Plačilo storitve

Storitev je možno plačati na enega od izbranih načinov, ki jih ponuja spletno mesto:

 1. plačilo preko plačilnega naloga: po potrditvi naročila, uporabnik prejme na elektronski naslov podatke za plačilo. Po plačilu prejme podatke za vstop v nadzorno ploščo.

Izbor vsebin storitve

Uporabnik v nadzorni plošči opravi izbor vsebin, ki so obvezne in potrebne za njegovo spletno mesto. Uporabnik je dolžan izpolniti vse vsebine, ki spadajo v obvezne zakonske določbe. Dokler uporabnik ne opravi izbora vseh obveznih sestavin, storitev ne ustvari pravnega dokumenta in uporabnik ne pridobi dostopa do pravnega dokumenta. Uporabnik lahko opravi tudi izbor neobveznih sestavin. V primeru, da uporabnik ne opravi izbora neobveznih vsebin, storitev ustvari pravni dokument brez teh vsebin in uporabnik pridobi povezavo do pravnega dokumenta.

Dostop do storitve

Uporabnik prejme na elektronski naslov dostop do storitve takoj po opravljenem izboru in potrditvi. Šteje se, da je dostop do storitve prejet, ko upravljavec prejme elektronsko potrdilo o prejemu elektronske pošte. Dostop do storitve šteje za prejetega tudi, če uporabnik kako drugače potrdi prejem. V primeru, da uporabnik ustno potrdi prejem, upravljavec zaprosi še za pisno potrditev po elektronski pošti. Uporabnik lahko dostopa do najetih pravnih pogojev na dva načina:

 1. neposredna povezava na pravni dokument, ki je že oblikovan in je na strežniku upravljavca in
 2. pravni dokument v html zapisu, ki ga lahko uporabnik oblikuje po lastnih željah in umesti na svoj strežnik.

Uporabnik se prosto odloči, kateri način bo izbral. Uporabnik lahko med uporabo storitve spremeni način povezave do pravnega dokumenta.

Pravna navodila k storitvi

Uporabnik prejme poleg pravnega dokumenta tudi pravna navodila za pravilno uporabo storitve in razumevanje pravnih pogojev. Uporabnik je seznanjen, da so navodila sestavni del storitve.

Reklamacija storitve

Uporabnik lahko reklamira storitev v roku osmih dni po vzpostavitvi storitve (pridobitvi povezave). Uporabnik lahko storitev reklamira v roku osmih dni ob vsakokratni spremembi pravnih pogojev, neodvisno ali je spremembo opravil upravljavec zaradi zakonskih sprememb ali pa uporabnik zaradi vsebinskih sprememb. Reklamacije morajo biti poslane v pisni obliki na kontaktni naslov upravljavca in morajo vsebovati naslednje:

 1. navedbo uporabniškega imena in spletnega mesta, na katerega se nanašajo reklamirani pravni pogoji,
 2. predmet reklamacije:
  1. ali se reklamira tehnični del (dostava povezave na pravni dokument, druge tehnične motnje) ali
  2. vsebinski del (pomanjkljivost vsebin, manjkajoča vprašanja glede na potrebe uporabnika, druge nepravilnosti zaradi katerih storitve ne more uporabljati v celoti ali deloma),
 3. v primeru reklamacije vsebinskega dela, mora uporabnik popisati vsebine, ki jih reklamira in razloge za reklamacije.

Upravljavec je dolžan na reklamacijo odgovoriti v roku osmih dni. V primeru upravičenosti reklamacije, je upravljavec napake dolžan odpraviti v roku osmih dni oziroma v drugem dogovorjenem roku z uporabnikom, v primeru, da je za odpravo napake potreben daljši čas. Uporabnik lahko zahteva vračilo vplačanega zneska za najem pravnih pogojev le v primeru, ko se izkaže, da zaradi narave njegove spletne strani (in pripadajoče ponudbe na njej) storitev ne ponuja vseh vsebin, ki jih uporabnik potrebuje za zagotovitev pravne varnosti svoje spletne strani.

Garancija na storitev

Na spletno storitev loally lahko uporabnik uveljavlja 30-dnevno garancijo od dne naročila storitve. V tem času lahko uporabnik storitev vrne, upravljavec pa mu vrne celotni vplačani znesek. Garancijo uveljavlja v pisni obliki z elektronskim obvestilom uporavljavcu na kontaktno elektronsko pošto ali preko nadzorne plošče.

Odgovornost upravljavca

Upravljavec je odgovoren:

 1. za strokovnost pravnih pogojev,
 2. za tehnično delovanje storitve, razen izjem, ko na tehnične motnje nima neposrednega vpliva,
 3. za dajanje navodil uporabnikom,
 4. za pomoč pri uporabi storitve,
 5. za izbor obveznih sestavin pravnih pogojev,
 6. za posodabljanje pravnih pogojev zaradi sprememb zakonodaje ali poslovne prakse,
 7. za obveščanje uporabnikov o spremembah,
 8. za ustvarjanje arhivov pravnih pogojev za vsakega uporabnika,
 9. za pravočasno podaljšanje najema storitve,
 10. za pomoč pri reševanju sporov, ki bi nastali med uporabnikom in njegovimi uporabniki in bi spori izvirali iz strokovnih napak v pravnih pogojih.

Izključitev odgovornosti upravljavca

Upravljavčeva odgovornost je izključena v naslednjih primerih:

 1. če uporabnik ne opravi izbora obveznih vsebin,
 2. če uporabnik ne upošteva navodil,
 3. če uporabnik spreminja vsebine izven nadzorne plošče (primer: ko oblikuje svoj pravni dokument),
 4. če uporabnik ne dopolni vsebin v nadzorni plošči, ko dopolni vsebine na svoji spletni strani,
 5. če uporabnik navaja neresnične ali zavajujoče podatke,
 6. če uporabnik kakorkoli drugače krši te pravne pogoje in navodila upravljavca.

Končne določbe

Zavezujoča narava pravnih pogojev

Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike spletnega mesta upravljavca. Pravni pogoji so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta upravljavca. Pravni pogoji so sestavni del naročila uporabnika. Uporabnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pravnimi pogoji pred naročilom storitve.

Spremembe pravnih pogojev

Upravljavec si pridržuje pravico do občasnih popravkov in sprememb pravnih pogojev. Upravljavec bo svoje uporabnike obveščal o spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom. Upravljavec zagotavlja arhiv sprememb pravnih pogojev, ki je vsakemu uporabniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljavca.

Reševanje sporov

Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Kopru, Slovenija.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od 16.3.2015.